Categories FAQ

Prečo sa rosia okná a ako tomu zabrániť?

Rosenie okien, inými slovami kondenzácia vodnej pary, je pôsobená dvoma faktormi, ktorými sú vnútorná vlhkosť a povrchová teplota. Ďalším dôvodom rosenia môže byť aj nesprávne umiestnenie radiátora pod okno. Najúčinnejším spôsobom ako zabrániť kondenzácii vodnej pary je správne vetranie a dostatočná tepelná izolácia špaliet okolo okien.

Categories FAQ

Ako správne vetrať?

Vetranie miestností by sme mali prispôsobiť jednotlivým ročným obdobiam. V letnom období odporúčame vetrať najmä v noci, kedy je teplota vzduchu nižšia, ako počas veľkých horúčav cez deň a to buď intenzívne cez dokorán otvorené okno, alebo vyklopením okna.

Categories FAQ

Čo je to mikroventilácia?

Mikroventilácia je systém, ktorý sa montuje do otváravých a otváravo-sklopných okien a používa sa otočením kľučky do špeciálnej polohy, čím sa okno vyklopí do polohy, ktorá okenný roh uvoľní o cca. 8 mm. 

Categories FAQ

Čo je rosný bod

     Rosný bod je moment, kedy sa začne vodná para meniť na vodu (začne kondenzovať). Prekročenie rosného bodu teda znamená začatie kondenzácie, na ktorú vplývajú dva faktory, ktorými sú vnútorná vlhkosť v miestnosti a povrchová teplota.