Rosný bod je moment, kedy sa začne vodná para meniť na vodu (začne kondenzovať). Prekročenie rosného bodu teda znamená začatie kondenzácie, na ktorú vplývajú dva faktory, ktorými sú vnútorná vlhkosť v miestnosti a povrchová teplota.

Povrchová teplota klesá v závislosti od teploty vzduchu v miestnosti. V prípade plastových okien sa teda tento jav prejaví orosením na miestach, kde je obmedzená cirkulácia vzduchu a teplota je najnižšia (najčastejšie na sklách a stenách okolo okien). Týmto miestam hovoríme, že sú to tzv. tepelné mosty. Na zamedzenie prekročenia rosného bodu je potrebné tieto tepelné mosty prekryť vhodnými tepelno-izolačnými materiálmi tak, aby povrchová teplota neklesla na hranicu rosného bodu. Tomu predídeme správnou a kvalitnou úpravou špaliet okolo okien, čím eliminujeme tepelný most.