• Produkt Hörmann LPU 42
  • Kedy Október 2019
  • Kde Špačince

Sekcionálna garážová brána Hörmann LPU 42 v Špačinciach. Stredný prelis M, povrch „Silkgrain“, luxusná farba RAL 3011.