Categories FAQ

Rosenie okien zvonka

Prečo sa okná rosia zvonka?


V určitých dňoch roka sa stáva, že s východom slnka sa vzduch vonku ohrieva rýchlejšie, ako vonkajšie sklo okna.

Teda takto môže vzniknúť veľký rozdiel medzi teplotou vonkajšieho vzduchu a teplotou vonkajšieho povrchu skla okna. Keď sa teplota vonkajšieho povrchu okien dostáva na úroveň rosného bodu alebo aj nižšie ako to, zrážajú sa vodné pary na skle okna zvonku.

Na zhrnutie, ak sa Vám rosia vonkajšie sklá okien, tak tento fyzikálny jav vypovedá o vysokej kvalite okien a ich tepelno-izolačných vlastnostiach, ktoré sú nadštandardné. Tepelné mosty sú minimalizované a to do takej miery, že na jednej strane výrazne zabraňujú stratám tepla, na druhej strane nedochádza k vyhrievaniu vonkajšej časti izolačného skla stratami tepla z interiéru domu.