Skrivená brána, škrípajúce závesy, ťažkopádne otváranie brány – chýbajúce poradenstvo a chyby pri samomontáži garážovej brány rýchlo pokazia radosť z novej brány a v najhoršom prípade sú príčinou závažných úrazov. Kto chce bránu namontovať v krátkom čase tak, aby fungovala, a nie je skúseným domácim majstrom, mal by vsadiť na profesionálov. Vyškolený odborný personál sa vyzná v rozličných druhoch garážových brán, poskytuje dobré poradenstvo a všetky komponenty brány zmontuje odborne.

Demontáž starej garážovejbrány v prípade renovácie
Skôr ako sa môže namontovať nová garážová brána, musí sa spravidla stará brána odstrániť. Avšak pri demontáži krídel brány je nutná opatrnosť. Tieto môžu spôsobiť závažné poranenia, pretože ťažné pružiny brány sa pri výklopnej bráne nachádzajú pod vysokým napnutím alebo môže dôjsť k prepadnutiu dverných krídel. Kto napríklad vymieňa výklopnú bránu za sekcionálnu bránu, musí tiež odstrániť stenové a stropné upevnenie, aby mohol upevniť nové súčasti garážovej brány.

Vymeranie otvoru pre bránu
Aby sa brána hodila do otvoru garáže, je pri vymeraní dôležitá presnosť. V niektorých prípadoch treba zohľadniť spád, prípadne výška stropu garáže nemusí postačovať na jednoduchú inštaláciu novej brány. Staršie garáže majú často zvláštne rozmery, ktoré sa musia zohľadniť a vyžadujú špeciálne riešenia. Ďalším problémom pri vymeraní môže byť odmeranie pozície zárubne. Ak je zárubňa raz nesprávne namontovaná, garážová brána sa otvára ťažkopádne, pri otváraní a zatváraní spôsobuje hluk alebo sa vôbec nevyťahuje. Aby ste nemali starosti so správnymi rozmermi, odborný partner bránu zameria. Tak si môžete byť istí, že dostanete garážovú bránu, ktorá zodpovedá vašim požiadavkám a ktorá sa pri montáži prispôsobí optimálne otvoru garáže.

Nájdenie správneho materiálu pre montáž na stenu
Skôr ako sa môže namontovať garážová brána, musia sa zvoliť vhodne k typu steny správne skrutky, hmoždinky a náradie, ako napr. vrták. Tu záleží na tom, či stena pozostáva napríklad z betónu alebo je vystužená oceľou. Keďže garážové brány vytvárajú vysoké ťažné a tlačné sily, keď sa otvárajú alebo zatvárajú, je zvlášť dôležité, aby sa vodiace koľajnice upevnili na stene pomocou vhodného materiálu.

Montáž príslušenstva – automatické pohony
Automatické pohony sú dnes neodmysliteľnou súčasťou garážových brán. Aby ste mali na strope garáže dostatočné miesto na ich montáž a mohli tak vytvoriť jednotku s bránou, mali by sa pohony zohľadniť priamo pri plánovaní. Odborní partneri môžu pritom najlepšie posúdiť, ktoré pohony sú vhodné pre akú bránu. Kto si chce byť teda istý, že sú všetky diely na správnom mieste a dôležité bezpečnostné funkcie ako vypínacia automatika riadne fungujú, obráti sa na profesionálov, ako sú zmluvní predajcovia spoločnosti Hörmann.

Správna likvidácia komponentov starej garážovej brány
Po montáži novej garážovej brány nasleduje odborná a ekologická likvidácia starej brány. Predovšetkým pri starých drevených bránach treba zohľadniť, že sa nesmú jednoducho použiť ako palivové drevo, pretože počas svojej životnosti boli väčšinou viackrát natierané. Aj pri starých oceľových garážových bránach platí, že sa musia odborne zlikvidovať. Samostatná likvidácia v miestnych podnikoch na likvidáciu odpadu je nákladná a drahá. Zmluvní predajcovia spoločnosti Hörmann môžu prevziať tento krok za vás a zoberú starú bránu so sebou hneď po demontáži.