Categories FAQ

Rosenie okien zvonka

Prečo sa okná rosia zvonka?


V určitých dňoch roka sa stáva, že s východom slnka sa vzduch vonku ohrieva rýchlejšie, ako vonkajšie sklo okna.

Teda takto môže vzniknúť veľký rozdiel medzi teplotou vonkajšieho vzduchu a teplotou vonkajšieho povrchu skla okna. Keď sa teplota vonkajšieho povrchu okien dostáva na úroveň rosného bodu alebo aj nižšie ako to, zrážajú sa vodné pary na skle okna zvonku.

Na zhrnutie, ak sa Vám rosia vonkajšie sklá okien, tak tento fyzikálny jav vypovedá o vysokej kvalite okien a ich tepelno-izolačných vlastnostiach, ktoré sú nadštandardné. Tepelné mosty sú minimalizované a to do takej miery, že na jednej strane výrazne zabraňujú stratám tepla, na druhej strane nedochádza k vyhrievaniu vonkajšej časti izolačného skla stratami tepla z interiéru domu.

Categories FAQ

Môžu byť plastové okná zdraviu škodlivé?

Materiály, z ktorých sú naše plastové okná vyrobené, sú zdravotne nezávadné a sú obzvlášť vhodné na využitie v zdravotníckych zariadeniach a budovách, ktoré trvalo obývajú osoby trpiace alergiami. Všetky plastové okná z našej ponuky sú vyrábané z PVC materiálu, ktorý je z hľadiska šetrnosti životného prostredia nezaťažujúci a plne recyklovateľný.

Categories FAQ

Prečo sa rosia okná a ako tomu zabrániť?

Rosenie okien, inými slovami kondenzácia vodnej pary, je pôsobená dvoma faktormi, ktorými sú vnútorná vlhkosť a povrchová teplota. Ďalším dôvodom rosenia môže byť aj nesprávne umiestnenie radiátora pod okno. Najúčinnejším spôsobom ako zabrániť kondenzácii vodnej pary je správne vetranie a dostatočná tepelná izolácia špaliet okolo okien.

Categories FAQ

Ako správne vetrať?

Vetranie miestností by sme mali prispôsobiť jednotlivým ročným obdobiam. V letnom období odporúčame vetrať najmä v noci, kedy je teplota vzduchu nižšia, ako počas veľkých horúčav cez deň a to buď intenzívne cez dokorán otvorené okno, alebo vyklopením okna.